ทิศทางมงคล ประจำเดือนมิถุนายน 2560

己未วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

己未เป็นวันแพะราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚申วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

庚申เป็นวันลิงราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛酉วันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

辛酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬戌วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

壬戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸亥วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

癸亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲子วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

甲子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙丑วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

乙丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丙寅วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丙寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁卯วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丁卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊辰วันเสาร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

戊辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

己巳วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

己巳เป็นวันงูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚午วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

庚午เป็นวันม้าราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛未วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

辛未เป็นวันแพะราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬申วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

壬申เป็นวันลิงราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸酉วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

癸酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

甲戌วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

甲戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙亥วันเสาร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

乙亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรค์ปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丙子วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丙子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁丑วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丁丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

戊寅วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

戊寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ้าน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีอุปสรรค วุ่นวาย

 

己卯วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

己卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีอุปสรรค วุ่นวาย

 

 

 

庚辰วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

庚辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง พบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ สร้างบ้าน แต่งงาน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

辛巳วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

辛巳เป็นวันงูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เดินทาง ออกรบ เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

壬午วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

壬午เป็นวันม้าราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เดินทาง ออกรบ เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸未วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

癸未เป็นวันแพะราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲申วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

甲申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ แต่งงาน เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง พบเพื่อนฝูง สังสรรค์ งานเลี้ยง จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙酉วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

乙酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง พบเพื่อนฝูง สังสรรค์ งานเลี้ยง จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙戌วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丙戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丁亥วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

丁亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊子วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

戊子เป็นวันหนูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนมิถุนายน 2560

1วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ เก็บกวสดบ้าน สมัครงาน เลี้ยงสัตว์ ซ่อมบ้านเก่า อุดรูหนู ก่อกำแพง ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง โยกย้าย เตรียมตัวเข้าพิธี ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ เบิกเนตร เดินทาง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร หมั้น ตั้งเตียง สะเดาะเคราะห์ ตั้งเครื่องจักร ล่าสัตว์ จับปลา สมัครงาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

3วันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ผสมเหล้า ล่าสัตว์ จับปลา ตั้งประตู

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ จับโจร จับและกำจัดแมลง แต่งงาน พบแพทย์ รักษาโรค ขุดดินสร้างบ้าน โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง ซ่อมโกดัง ซ่อมโรงงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย สร้างเขื่อน เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

5วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

7วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เบิกเนตร ตั้งเตียง ปล่อยน้ำ ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ซ่อมบ้านเก่า ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ โยกย้าย ล่าสัตว์ จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

9วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันเสาร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การซ่อมโกดัง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ซ่อมบ้านเก่า พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

11วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตัดชุดแต่งงาน สร้างเขื่อน อุดรูหนู ก่อกำแพง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตัดต้นไม้ รื้อถอน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง พิธีศพ ฝังศพ เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน ตัดผม โกนผมไฟ เดินทาง ฝึกวัวฝึกม้า

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี ขอบุตร โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ทำหลังคา ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

13วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่ เบิกเนตร

ไม่เหมาะกับ                                   การผสมเหล้า ล่าสัตว์ พิธีศพ ซ่อมสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เดินทาง โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน ขอบุตร รื้อถอน อุดรูหนู ก่อกำแพง ปล่อยน้ำ เก็บกวาดบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง หมั้น ซ่อมโกดัง ปล่อยสินค้า สร้างเขื่อน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

15วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การสะเดาะเคราะห์ พบแพทย์ รักษาโรค เปิดโกดัง ปล่อยสินค้า เพาะปลูก เบิกเนตร ตั้งเตา ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

17วันเสาร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 13.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล รื้อถอน ทำหลังคา ตั้งประตู

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

19วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เก็บกวาดบ้าน ค้าขาย เดินทาง เบิกเนตร ทำม่านมุ้ง ตัดชุดแต่งงาน ปล่อยน้ำ ขุดบ่อน้ำบาดาล

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ พิธีศพ ตั้งเตา ตัดผม โกนผมไฟ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รักษาโรค ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งคาน แต่งงาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

21วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เข้าเรียน เดินทาง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตั้งศาล ทำแซกี

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเครื่องจักร เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ทำม่านมุ้ง ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เครื่องบด ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

23วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59,11.00-12.59, 15.00-17.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี ขอบุตร ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก สร้างเขื่อน ตั้งคาน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

25วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59,09.00-10.59, 15.00-17.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ผสมเหล้า เก็บกวาดบ้าน เบิกเนตร ตั้งศาล ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งประตู รื้อถอน

ไม่เหมาะกับ                                   การจับปลา ปล่อยเรือลงน้ำ พิธีศพ ตัดต้นไม้ ตั้งคาน ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59,07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เดินทาง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เบิกเนตร ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเตียง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง ปล่อยสินค้า จับปลา ปล่อยเรือลงน้ำ ตั้งเตา ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

27วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เตรียมตัวเข้าพิธี เดินทาง โยกย้าย เพาะปลูก ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล สะเดาะเคราะห์ รื้อถอน ทำหลังคา ตั้งเตียง ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การล่าสัตว์ จับปลา เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ตั้งคาน ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

29วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี หมั้น พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม โยกย้าย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสุสาน พิธีศพ ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญษ ค้าขาย

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

30วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

戊子วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

戊子เป็นวันหนูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己丑วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

己丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚寅วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

庚寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛卯วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

辛卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬辰วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

壬辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸巳วันเสาร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

癸巳เป็นวันงูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

甲午วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

甲午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙未วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

乙未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丙申วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丙申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁酉วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丁酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊戌วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

戊戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己亥วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

己亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚子วันเสาร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

庚子เป็นวันหนูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛丑วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

辛丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

壬寅วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

壬寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

癸卯วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

癸卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲辰วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

甲辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙巳วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

乙巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม        เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙午วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丙午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁未วันเสาร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丁未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

戊申วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

戊申เป็นวันลิงราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己酉วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

己酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚戌วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

庚戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛亥วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

辛亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬子วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

壬子เป็นวันหนูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸丑วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

癸丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲寅วันเสาร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

甲寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙卯วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

乙卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

丙辰วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丙辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้  เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁巳วันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

丁巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

戊午วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

戊午เป็นวันม้าราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

1วันจันทร์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น เตรียมเข้าพิธี ตัดชุดแต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ เบิกเนตร รื้อถอน ตั้งเครื่องจักร

ไม่เหมาะกับ                                   การโยกย้าย ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน ขึ้นบ้านใหม่ ตัดต้นไม้

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันอังคารที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ รับเลี้ยงเด็ก จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องน้ำ ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันพุธที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เพาะปลูก สมัครงาน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ แต่งงาน ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตียง ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันศุกร์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การอุดรูหนู ก่อกำแพง จับโจร จับและกำจัดแมลง สมัครงาน ตั้งเตียง สะเดาะเคราะห์ เดินทาง ตัดชุดแต่งงาน เก็บกวาดบ้าน บวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม หมั้น เพาะปลูก เบิกเนตร ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันเสาร์ที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง ตัดชุดแต่งงาน ถักแห ล่าสัตว์ อุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร เดินทาง หมั้น สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน สร้างเขื่อน ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่ ฟ้องร้อง ว่าความ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง หมั้น รับตำแหน่ง โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ขึ้นบ้านใหม่ เพาะปลูก

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดโกดัง ล่าสัตว์ จับปลา ตั้งเตา ตั้งเตียง ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันจันทร์ที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บกวาดบ้าน เตรียมเข้าพิธี เบิกเนตร ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเตียง ตั้งเตา สมัครงาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย อุดรูหนู ก่อกำแพง ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก สร้างเขื่อน ฝังศพ ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันอังคารที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ รับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตัดผม โกนผมไฟ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี ตัดต้นไม้ ตั้งเตียง ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เตาไฟ ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันพุธที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ตัดชุดแต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เก็บกวาดบ้าน ฝังศพ เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สะเดาะเคราะห์ ตัดผม โกนผมไฟ เพาะปลูก ตั้งเตา ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู โกดัง โรงงาน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย เตรียมเข้าพิธี ตัดดชุดแต่งงาน เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เปิดโกดังปล่อยสินค้า ต่อเรือ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันเสาร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ตัดชุดแต่งงาน เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี โยกย้าย ผสมเหล้า ล่าสัตว์ จับปลา ตั้งเตียง ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันจันทร์ที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การจับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง แต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตาไฟ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันอังคารที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59, 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ อุดรูหนู ก่อกำแพง เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา แต่งงาน ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี รับตำแหน่ง โยกย้าย พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เลี้ยงสัตว์ ทำหลังคา ตั้งประตู ฝังศพ ตั้งคาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ โยกย้าย ตัดชุดแต่งงาน เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง สร้างฝาย ขุดดินสร้างบ้าน สร้างเขื่อน ขุดเจาะบ่อ ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ เพาะปลูก ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เครื่องบด ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 11.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน รักษาโรค โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ฝังศพ ตั้งเตียง ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันเสาร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บกวาดบ้าน ถักแห ขอบุตร สมัครงาน ตั้งเครื่องจักร

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี หมั้น เดินทาง รับตำแหน่ง ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ พิธีศพ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน โยกย้าย ปรับพื้น ทำถนน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ตั้งเตียง รับตำแหน่ง แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย เตรียมเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน ตั้งประตู ตั้งศาล

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สะเดาะเคราะห์ สร้างฝาย ขุดดินสร้างบ้าน สร้างเขื่อน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันอังคารที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ฝังศพ เบิกเนตร รักษาโรค จับโจร จับและกำจัดแมลง เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง ซ่อมโกดัง ตั้งเครื่องจักร ล่าสัตว์ จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              คอกสัตว์ ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-08.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 09.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันศุกร์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การรับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง ตัดชุดแต่งงาน สร้างฝาย ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เบิกเนตร รักษาโรค ทำหลังคา

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี หมั้น โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ปล่อยเรือใหม่ลงน้ำ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันเสาร์ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การจับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ล่าสัตว์ เข้าเรียน

ไม่เหมาะกับ                                  การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตรวจโรค

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันอาทิตย์ที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันจันทร์ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

30วันอังคารที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง ตัดชุดแต่งงาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ตัดผม โกนผมไฟ เดินทาง หมั้น สะเดาะเคราะห์ สร้างฝาย ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน อุดรูหนู ก่อกำแพง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

31วันพุธที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน เบิกเนตร ตัดต้นไม้ รื้อถอน ขึ้นบ้านใหม่ ต่อเรือ ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนเมษายน 2560

戊午วันเสาร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

戊午เป็นวันม้าราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

己未วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

己未เป็นวันแพะราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚申วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

庚申เป็นวันลิงราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทางเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛酉วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

辛酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬戌วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

壬戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸亥วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

癸亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲子วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

甲子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙丑วันเสาร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

乙丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丙寅วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丙寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁卯วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丁卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊辰วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

戊辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

己巳วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

己巳เป็นวันงูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚午วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

庚午เป็นวันม้าราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวมเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛未วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

辛未เป็นวันแพะราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬申วันเสาร์ที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

壬申เป็นวันลิงราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸酉วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

癸酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

甲戌วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

甲戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙亥วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

乙亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丙子วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丙子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁丑วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丁丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

戊寅วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

戊寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

己卯วันเสาร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

己卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

庚辰วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

庚辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

辛巳วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

辛巳เป็นวันงูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

壬午วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

壬午เป็นวันม้าราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸未วันพุธที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

癸未เป็นวันแพะราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲申วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

甲申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙酉วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

乙酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙戌วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丙戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

 

丁亥วันอาทิตย์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

丁亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูงทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนเมษายน 2560

1วันเสาร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง ย้ายบ้าน ขุดดิน ผสมเหล้า เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก ค้าขาย ขอบุตร เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ตั้งศาล รื้อถอน ตั้งเตียง ซ่อมสุสาน ตั้งป้ายสุสาน ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ล่าสัตว์ จับปลา รับตำแหน่ง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันจันทร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันอังคารที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันพุธที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การเตรียมตัวเข้าพิธี จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ล่าสัตว์ ถักแห อุดรูหนู ก่อกำแพง เก็บกวาดบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร เดินทาง หมั้น ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันศุกร์ที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร รับเลี้ยงเด็ก เตรียมตัวเข้าพิธี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน รับตำแหน่ง เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ขอบุตร เบิกเนตร ตั้งเตียง สะเดาะเคราะห์ ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น แต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ขุดเจาะบ่อ ขึ้นบ้านใหม่ เปิดโกดัง ตัดต้นไม้

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันเสาร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ รับเลี้ยงเด็ก จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา เลี้ยงสัตว์ ทวงหนี้ เก็บค่าเช่า

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับตำแหน่ง หมั้น ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เพาะปลูก แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       รับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ตั้งศาล เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ตั้งเตียง เพาะปลูก รื้อถอน ซ่อมบ้านเก่า

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ หมั้น ล่าสัตว์ จับปลา นั่งเรือ ตั้งเตา ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันอังคารที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน เตรียมตัวเข้าพิธี ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ขุดเจาะบ่อ เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเบิกเนตร เตรียมตัวเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน ทำหลังคา รักษาโรค ตั้งประตู ขุดเจาะบ่อ ขุอบ่อน้ำบาดาล

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง หมั้น ย้ายบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญยา ค้าขาย ตั้งเตา ซ่อมสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บกวาดบ้าน เบิกเนตร แต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง ถักแห ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ โยกย้าย

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา รักษาโรค

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันศุกร์ที่ 14 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตั้งเตา ทำเตา ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเตียง ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งครก เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันเสาร์ที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เตรียมตัวเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ย้ายบ้าน ตั้งเตียง เพาะปลูก โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร หมั้น เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ เก็บกวาดบ้าน จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ เพาะปลูก เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันจันทร์ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันอังคารที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 13.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การตั้งเตียง เตรียมตัวเข้าพิธี จับปลา เลี้ยงสัตว์ จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์ ถักแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร เดินทาง หมั้น สะเดาะเคราะห์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันพุธที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เข้าเรียน พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง แต่งงาน สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เปิดโกดัง ปล่อยสินค้า ทำหลังคา ตั้งประตู ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การโยกย้าย จับปลา เดินเรือ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เดินทาง รับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ตัดชุดแต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ จับโจร จับและกำจัดแมลง

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง หมั้น แต่งงาน เบิกเนตร ทำหลังคา ตัดผม โกนผมไฟ ล่าสัตว์ จับปลา ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันศุกร์ที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดเจาะบ่อ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันเสาร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันอาทิตย์ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เก็บกวาดบ้าน สะเดาะเคราะห์ เดินทาง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปีขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน เพาะปลูก เบิกเนตร ตั้งคาน รักษาโรค พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เครื่องบด ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันอังคารที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59,11.00-12.59, 15.00-17.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ตั้งเสา ตั้งคาน ตั้งเตียง เปิดร้าน ออกรถ เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ สะเดาะเคราะห์

ไม่เหมาะกับ                                   การขุดดินสุสาน ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ ตั้งครก ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันพุธที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59,09.00-10.59, 15.00-17.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตั้งเตา ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ขอบุตร โยกย้าย หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ ตั้งเตียง ตรวจโรค

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59,07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เบิกเนตร ทำหลังคา ตั้งประตู เลี้ยงสัตว์ ทำแซกี ฝังศพ ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันศุกร์ที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย เตรียมตัวเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดบ่อน้ำบาดาล ปล่อยน้ำ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันเสาร์ที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

30วันอาทิตย์ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง โยกย้าย เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดชุดแต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเตียง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร เดินทาง หมั้น สะเดาะเคราะห์ ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนมีนาคม 2560

丁亥วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丁亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูงทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊子วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

戊子เป็นวันหนูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己丑วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

己丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚寅วันเสาร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

庚寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛卯วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

辛卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬辰วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

壬辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸巳วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

癸巳เป็นวันงูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

 

甲午วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

甲午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙未วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

乙未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丙申วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丙申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁酉วันเสาร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丁酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊戌วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

戊戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己亥วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

己亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚子วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

庚子เป็นวันหนูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง  จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛丑วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

辛丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

壬寅วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

壬寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

癸卯วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

癸卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲辰วันเสาร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

甲辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙巳วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

乙巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม        เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙午วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丙午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁未วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丁未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

戊申วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

戊申เป็นวันลิงราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己酉วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

己酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚戌วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

庚戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛亥วันเสาร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

辛亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬子วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

壬子เป็นวันหนูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸丑วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

癸丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲寅วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

甲寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙卯วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

乙卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

丙辰วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丙辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁巳วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

丁巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนมีนาคม 2560

1วันพุธที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง โยกย้าย เตรียวตัวเข้าพิธี สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน เพาะปลูก ตั้งประตู ตั้งเตียง

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน ตัดผม โกนผมไฟ ล่าสัตว์ จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา ตัดต้นไม้ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

2วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เตรียมตัวเข้าพิธี เบิกเนตร ขอพร ขอบุตร ตัดชุดแต่งงาน เดินทาง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย โยกย้าย ปล่อยน้ำ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น ผสมเหล้า ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ขุดดินสุสาน ฝังศพ ตั้งคาน ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร อุดรูหนู ก่อกำแพง จับโจร จับและกำจัดแมลง ตั้งเตียง โยกย้าย ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอบุตร หมั้น แต่งงาน ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องน้ำ ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

4วันเสาร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน ตัดชุดแต่งงาน ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ กางม่านมุ้ง เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอบุตร เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ โยกย้าย ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

6วันจันทร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การเดินทาง รับตำแหน่ง สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ เก็บกวาดบ้าน อุดรูหนู ก่อกำแพง ตัดเล็บเด็กทารก จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์ ถักแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอบุตร หมั้น แต่งงาน ตั้งเตา พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันอังคารที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ตัดชุดแต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ เบิกเนตร ตั้งเตียง ตั้งคาน ทำหลังคา

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา พิธีศพ ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

8วันพุธที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ตัดชุดแต่งงาน ผสมเหล้า สมัครงาน ขึ้นบ้านใหม่ โยกย้าย ตั้งเตียง รื้อถอน ตั้งประตู เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ เก็บกวาดบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ตัดต้นไม้ พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

10วันศุกร์ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี ล่าสัตว์ จับปลา เก็บกวาดบ้าน ขอพร เบิกเจตร เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ สะเดาะเคราะห์ เพาะปลูก ตัดต้นไม้ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น ตั้งเตียง รับเลี้ยงเด็ก โยกย้าย ตัดผม โกรผมไฟ เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ตั้งคาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เตาไฟ ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันเสาร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู โกดัง โรงงาน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

12วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การจับปลา จับโจร จับและกำจัดแมลง เก็บกวาดบ้าน ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง โยกย้าย ตั้งป้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร เดินทาง รับตำแหน่ง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ แต่งงาน เบิเนตร ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันจันทร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร ย้ายบ้าน เตรียมตัวเข้าพิธี ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า เบิกเนตร ตัดผม โกนผมไฟ ตั้งเครื่องจักร สะเดาะเคราะห์ รักษาโรค เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ล่าสัตว์ จับปลา พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

14วันอังคารที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก จับโจร จับและกำจัดแมลง ถักแห จับปลา สมัครงาน ตัดผม โกนผมไฟ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ขอบุตร ขุดดินสร้างบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา ตั้งเสา ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันพุธที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง ย้ายบ้าน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ขุดเจาะบ่อ ตั้งครก ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตียง ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับเลี้ยงเด็ก เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ทำม่านมุ้ง ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

16วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การตัดชุดแต่งงาน สร้างฝายกั้นน้ำ ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร หมั้น ย้ายบ้าน ขุดเจาะบ่อ ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตาไฟ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันศุกร์ที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59, 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

18วันเสาร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ย้ายบ้าน ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี

ไม่เหมาะกับ                                   การล่าสัตว์ จับปลา ปล่อยสิค้า ตั้งประตู พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เครื่องบด ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

20วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 11.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันอังคารที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า ทำสัญญษ ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ตัดผม ดกนผมไฟ เพาะปลูก ซื้อห้อง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

22วันพุธที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเตรียมตัวเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

24วันศุกร์ที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ จับปลา ล่าสัตว์ แต่งงาน ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขุดดินสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน สร้างฝายกั้นน้ำ ซื้อห้อง ขุดเจาะบ่อ ตั้งครก เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              คอกสัตว์ ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันเสาร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การรับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เตรียมตัวเข้าพิธี สร้างฝายกั้นน้ำ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เบิกเนตร เดินทาง รื้อถอน ตั้งคาน โยกย้าย ต่อเรือ เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ผสมเหล้า ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

26วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-08.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 09.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน ตัดผม โกนผมไฟ สมัครงาน เพาะปลูก จับโจร จับและกำจัดแมลง ฝังเข็ม

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ขอบุตร หมั้น รับตำแหน่ง เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ เปิดร้าน ออกรถ ฝังศพ ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันจันทร์ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร รับตำแหน่ง ย้ายบ้าน เลี้ยงสัตว์ เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ตัดต้นไม้ ทำหลังคา

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด้กอายุครบ 15 ปี หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ยกขันหมาก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

28วันอังคารที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การตัดชุดแต่งงาน สร้างฝายกั้นน้ำ ซ่อมโกดัง ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร หมั้น ย้ายบ้าน ล่าสัตว์ เดินทาง ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันพุธที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

30วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ย้ายบ้าน เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม ดกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก รับตำแหน่ง เก็บกวาดบ้าน อุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร หมั้น ขอบุตร ผสมเหล้า เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

31วันศุกร์ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ตัดชุดแต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ทำม่านมุ้ง ตั้งเสา ตั้งคาน

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น เดินทาง ขอบุตร ตัดผม โกนผมไฟ ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน ตั้งเตา ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

己未วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

己未เป็นวันแพะราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚申วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

庚申เป็นวันลิงราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛酉วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

辛酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬戌วันเสาร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

壬戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸亥วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

癸亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲子วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

甲子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙丑วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

乙丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丙寅วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

丙寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁卯วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

丁卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊辰วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

戊辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

己巳วันเสาร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

己巳เป็นวันงูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚午วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

庚午เป็นวันม้าราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛未วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

辛未เป็นวันแพะราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬申วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

壬申เป็นวันลิงราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸酉วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

癸酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

甲戌วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

甲戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙亥วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

乙亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丙子วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

丙子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

丁丑วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

丁丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

戊寅วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

戊寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

己卯วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

己卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

庚辰วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

庚辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

辛巳วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

辛巳เป็นวันงูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

壬午วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

壬午เป็นวันม้าราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸未วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

癸未เป็นวันแพะราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲申วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

甲申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙酉วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

乙酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙戌วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

丙戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

1วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

3วันศุกร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันเสาร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ทำสัญญา ค้าขาย เปิดร้าน ออกรถ อุดรูหนู ก่อกำแพง ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

5วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี เข้าเรียน เก็บกวาดบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ ตั้งเตา ถักแห เพาะปลูก

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ ขึ้นศาล พิธีศพ เลี้ยงสัตว์ ตัดต้นไม้ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งคาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันจันทร์ที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เบิกเนตร ขอบุตร เข้าเรียน เตรียมตัวเข้าพิธี เดินทาง รับตำแหน่ง เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดโกดัง ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

7วันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร อุดรูหนู ก่อกำแพง ปิดประตู เลี้ยงสัตว์ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับเลี้ยงเด็ก พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม แต่งงาน เบิกเนตร เดินทาง ฝังเข็ม ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันพุธที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม หมั้น ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเสา ตั้งคาน ทำสัญญา ค้าขาย เปิดโกดังปล่อยสินค้า เลี้ยงสัตว์ ตัดต้นไม้ เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ โยกย้าย รับตำแหน่ง จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

9วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันศุกร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร รับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเครื่องจักร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ตั้งเตียง

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย จับปลา เพาะปลูก ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเตา ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

11วันเสาร์ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ ตั้งเตา ปรับพื้นที่ ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งประตู ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันอาทิตย์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง ซ่อมบ้านเก่า เดินทาง แต่งงาน เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขุดดินสร้างบ้าน ซ่อมโกดัง สร้างเขื่อน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก ตั้งเครื่องจักร ตรวจโรค ทำหลังคา ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

13วันจันทร์ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร รับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง หมั้น ยกขันหมาก แต่งงาน โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ผสมเหล้า ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

15วันพุธที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บกวาดบ้าน เข้ารียน อุดรูหนู ก่อกำแพง ถักแห ทำแห จับปลา ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครับ 15 ปี ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ เพาะปลูก ตั้งประตู แต่งงาน โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

17วันศุกร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 13.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ มำสัญญา ค้าขาย โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน เพาะปลูก ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันเสาร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน หมั้น ยกขันหมาก แต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เดินทาง

ไม่เหมาะกับ                                   การตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งประตู ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

19วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร โยกย้าย ปิดประตูทางเดิน อุดรูหนู ก่อกำแพง ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปีเดินทาง หมั้น แต่งงาน เบิกเนตร ทำหลังคา ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันจันทร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สะเดาะเคราะห์ ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเสา ตั้งคาน ทำสัญญา ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร รับตำแหน่ง โยกย้าย หมั้น ขึ้นบ้านใหม่ ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

21วันอังคารที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันพุธที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตัดชุดแต่งงาน เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ถักแห ทำแห จับโจร จับและกำจัดแมลง เบิกเนตร

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น รับตำแหน่ง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ขุดดิาสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เครื่องบด ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

23วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันศุกร์ที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59,11.00-12.59, 15.00-17.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตัดต้นไม้

ไม่เหมาะกับ                                   การสร้างเขื่อน ปล่อยน้ำ ล่าสัตว์ จับปลา ทำหลังคา ซ่อมบ้านเก่า เบิกเนตร ตรวจโรค ตั้งประตู

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

25วันเสาร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59,09.00-10.59, 15.00-17.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม จับโจร จับและกำจัดแมลง เข้าเรียน เดินทาง ยกขันหมาก หมั้น แต่งงาน สมัครงาน เลี้ยงสัตว์ โยกย้าย ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การซ่อมโกดัง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เบิกเนตร ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสร้างบ้าน ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59,07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

27วันจันทร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันอังคารที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน สะเดาะเคราะห์ ตัดชุดแต่งงาน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ขุดดินสุสาน ฝังศพ ถักแก ทำแห โยกย้าย

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น