ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนมิถุนายน 2560

1วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ เก็บกวสดบ้าน สมัครงาน เลี้ยงสัตว์ ซ่อมบ้านเก่า อุดรูหนู ก่อกำแพง ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง โยกย้าย เตรียมตัวเข้าพิธี ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ เบิกเนตร เดินทาง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร หมั้น ตั้งเตียง สะเดาะเคราะห์ ตั้งเครื่องจักร ล่าสัตว์ จับปลา สมัครงาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

3วันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ผสมเหล้า ล่าสัตว์ จับปลา ตั้งประตู

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ จับโจร จับและกำจัดแมลง แต่งงาน พบแพทย์ รักษาโรค ขุดดินสร้างบ้าน โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเดินทาง ซ่อมโกดัง ซ่อมโรงงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย สร้างเขื่อน เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

5วันจันทร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันอังคารที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

7วันพุธที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เบิกเนตร ตั้งเตียง ปล่อยน้ำ ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งคาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ซ่อมบ้านเก่า ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ โยกย้าย ล่าสัตว์ จับปลา ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

9วันศุกร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันเสาร์ที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การซ่อมโกดัง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ซ่อมบ้านเก่า พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

11วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตัดชุดแต่งงาน สร้างเขื่อน อุดรูหนู ก่อกำแพง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตัดต้นไม้ รื้อถอน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง พิธีศพ ฝังศพ เบิกเนตร

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันจันทร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน ตัดผม โกนผมไฟ เดินทาง ฝึกวัวฝึกม้า

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี ขอบุตร โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ทำหลังคา ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

13วันอังคารที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น โยกย้าย ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฝังศพ ขึ้นบ้านใหม่ เบิกเนตร

ไม่เหมาะกับ                                   การผสมเหล้า ล่าสัตว์ พิธีศพ ซ่อมสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันพุธที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เดินทาง โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสุสาน ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน ขอบุตร รื้อถอน อุดรูหนู ก่อกำแพง ปล่อยน้ำ เก็บกวาดบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง หมั้น ซ่อมโกดัง ปล่อยสินค้า สร้างเขื่อน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

15วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การสะเดาะเคราะห์ พบแพทย์ รักษาโรค เปิดโกดัง ปล่อยสินค้า เพาะปลูก เบิกเนตร ตั้งเตา ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

17วันเสาร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 13.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล รื้อถอน ทำหลังคา ตั้งประตู

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี เดินทาง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

19วันจันทร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน เก็บกวาดบ้าน ค้าขาย เดินทาง เบิกเนตร ทำม่านมุ้ง ตัดชุดแต่งงาน ปล่อยน้ำ ขุดบ่อน้ำบาดาล

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ พิธีศพ ตั้งเตา ตัดผม โกนผมไฟ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันอังคารที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การพบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เดินทาง รับตำแหน่ง สะเดาะเคราะห์ ขุดดินสร้างบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รักษาโรค ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งคาน แต่งงาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

21วันพุธที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เข้าเรียน เดินทาง หมั้น ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ตั้งศาล ทำแซกี

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเครื่องจักร เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ทำม่านมุ้ง ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เครื่องบด ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

23วันศุกร์ที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59,11.00-12.59, 15.00-17.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เข้าเรียน ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี ขอบุตร ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก สร้างเขื่อน ตั้งคาน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

25วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59,09.00-10.59, 15.00-17.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง หมั้น สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ผสมเหล้า เก็บกวาดบ้าน เบิกเนตร ตั้งศาล ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งประตู รื้อถอน

ไม่เหมาะกับ                                   การจับปลา ปล่อยเรือลงน้ำ พิธีศพ ตัดต้นไม้ ตั้งคาน ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันจันทร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59,07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เดินทาง หมั้น โยกย้าย สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ เปิดร้าน ออกรถ ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล เบิกเนตร ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเตียง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม รับตำแหน่ง ปล่อยสินค้า จับปลา ปล่อยเรือลงน้ำ ตั้งเตา ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

27วันอังคารที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เตรียมตัวเข้าพิธี เดินทาง โยกย้าย เพาะปลูก ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล สะเดาะเคราะห์ รื้อถอน ทำหลังคา ตั้งเตียง ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การล่าสัตว์ จับปลา เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดต้นไม้ ตั้งคาน ตั้งเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

29วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี จับโจร จับและกำจัดแมลง จับปลา ถักแห ทำแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุ 15 ปี หมั้น พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม โยกย้าย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ขุดดินสุสาน พิธีศพ ฝังศพ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญษ ค้าขาย

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

30วันศุกร์ที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ admin

กรรมการฝ่ายวิชาการชมรม "สยามฮวงจุ้ย" ผู้ร่วมการบรรยายวิชาฮวงจุ้ย และวิชาดวงจีนกับเหล่าซือตั้งกวงจือ ผู้ร่วมจัดทำหนังสือ "ฮวงจุ้ยเปิดฟ้าเสริมชะตา" ร่วมจัดทำปฏิทินฤกษ์ยามประจำปี คอลัมนิสต์ ประจำนิตยสาร "AUTO BILD THAILAND" คอลัมนิสต์ ประจำนิตยสาร "คนคิดบวก" คอลัมนิสต์ ประจำ "AUTO WORLD THAILAND" คอลัมนิสต์ "เดลินิวส์ออนไลน์" วิทยากรรับเชิญ ประจำรายการ "AUTO WORLD TV" วิทยากรรับเชิญ รายการ "BORN TO BIZ"
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ปฏิทินฤกษ์ยาม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>