ทิศทางมงคล ประจำเดือนมกราคม 2560

戊子วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

戊子เป็นวันหนูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己丑วันจันทร์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

己丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚寅วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

庚寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛卯วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

辛卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬辰วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

壬辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸巳วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

癸巳เป็นวันงูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

甲午วันเสาร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

甲午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙未วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

乙未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丙申วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丙申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁酉วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丁酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊戌วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

戊戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己亥วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

己亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚子วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

庚子เป็นวันหนูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛丑วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

辛丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

壬寅วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

壬寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

癸卯วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

癸卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲辰วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

甲辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙巳วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

乙巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม        เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙午วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丙午เป็นวันม้าราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁未วันศุกร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丁未เป็นวันแพะราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

戊申วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

戊申เป็นวันลิงราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己酉วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

己酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚戌วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

庚戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛亥วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

辛亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬子วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

壬子เป็นวันหนูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸丑วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

癸丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲寅วันศุกร์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

甲寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙卯วันเสาร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

乙卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

丙辰วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丙辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁巳วันจันทร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

丁巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

戊午วันอังคารที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

戊午เป็นวันม้าราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม  เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนมกราคม 2560

1วันอาทิตย์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การตัดชุดแต่งงาน เข้าเรียน ทำม่าน ทำมุ้ง ฝึกวัวฝึกม้า ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ตั้งเตา ตั้งเสา ตั้งคาน ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ต่อเรือ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

2วันจันทร์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ตั้งศาล สะเดาะเคราะห์ หมั้น แต่งงาน เดินทาง พบเพื่อน ประชุม ตั้งเครื่องจักร รื้อถอน เก็บกวาดบ้าน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เลิกสัญญา ทำคาน ขุดเจาะบ่อ พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องน้ำ ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันอังคารที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

4วันพุธที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การเคลียร์ที่ดิน ปรับพื้น ทำถนน ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การทำเขื่อน สร้างเขื่อน ปล่อยน้ำ ตัดต้นไม้ ตั้งเตา ทำเตา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

6วันศุกร์ที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี รับเลี้ยงเด็ก ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ตั้งครก เลี้ยงสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ซื้อห้องชุด จับปลา เพาะปลูก ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันเสาร์ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ ตัดต้นไม้ กำจัดปลวกและแมลง ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ตั้งเตียง ทำฝาย สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

8วันอาทิตย์ที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันจันทร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ ผสมเหล้า เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ปล่อยกู้ ตัดต้นไม้

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ตั้งเตียง ค้าขาย ขอบุตร พบเพื่อน เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เตาไฟ ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

10วันอังคารที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การหมั้น รับเลี้ยงเด็ก โยกย้ายบ้าน เตรียมตัวเข้าพิธี ทำฝาย สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เพาะปลูก ขุดดินสุสาน ฝังศพ รับตำแหน่ง

ไม่เหมาะกับ                                   การตัดผม โกนผมไฟ พบเพื่อน เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู โกดัง โรงงาน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันพุธที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ กำจัดปลวกและแมลง ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี แต่งงาน หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

12วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี รับตำแหน่ง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี แต่งงาน หมั้น ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ทำม่านมุ้ง พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันศุกร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ล่าสัตว์ จับและกำจัดแมลง จับโจร ตั้งป้ายสุสาน ซ่อมสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเบิกเนตร ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดร้าน ทำสัญญา แต่งงาน สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดดิน ขุดเจาะบ่อ ซื้อที่ดิน ซื้อที่นา ซื้อบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

14วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร สะเดาะเคราะห์ ขอบุตร ปล่อยสินค้า เลี้ยงสัตว์ ฝึกวัวฝึกม้า พบเพื่อน เลี้ยงสังสรรค์ ประชุม

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง ย้ายบ้าน สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดดิน ผสมเหล้า ซื้อที่ดิน ซื้อที่นา ซื้อบ้าน พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตาไฟ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

16วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59, 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ แต่งงาน เดินทาง เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ค้าขาย เพาะปลูก ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ฟ้องร้อง ว่าความ หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตียง ตั้งประตู ตัดผม โกนผมไฟ ตั้งเตา ตั้งคาน ขุดดิน ขุดเจาะบ่อ ขุดบ่อน้ำบาดาล

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันอังคารที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การเคลียร์พื้นที่ ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบกิจงานมงคลทุกชนิด เบิกเนตร แต่งงาน เปิดโกดังปล่อยสินค้า ต่อเรือ ตรวจโรค ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

18วันพุธที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ตั้งศาล หมั้น แต่งงาน ยกขันหมาก รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา ตั้งเตียง รื้อถอน ขุดดิน ผสมเหล้า

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก เดินทางไกล พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เครื่องบด ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 11.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

20วันศุกร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ ผสมเหล้า เปิดร้าน ออกรถ ทวงหนี้ ปล่อยสินค้า ทำสัญญา เก็บค่าเช่า ตัดต้นไม้ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร แต่งงาน ตั้งเตียง ขึ้นบ้านใหม่ ค้าขาย ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ต่อเรือ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

22วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เตรียมตัวเข้าพิธี ตัดผม โกนผมไฟ สร้างฝายกั้นน้ำ ผสมเหล้า อุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ขุดดิน ขุดย้ายสุสาน พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันจันทร์ที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปีแต่งงาน ยกขันหมาก หมั้น ตัดชุดแต่งงาน เก็บกวาดบ้าน เข้าเรียน พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สมัครงาน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ จับโจร จับและกำจัดแมลง ตั้งเตา

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ตั้งเตียง ล่าสัตว์ จับปลา ซื้อขายรถ ซ่อมสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              คอกสัตว์ ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

24วันอังคารที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เข้าเรียน รับตำแหน่ง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เบิกเนตร ตั้งเสา ตั้งคาน ตั้งประตู รื้อถอน เลี้ยงสัตว์ พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ตัดต้นไม้

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก เดินทาง ย้ายบ้าน ผสมเหล้า ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันพุธที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-08.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 09.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี ทำสัญญา ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ตั้งเตียง ตัดชุดแต่งงาน ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ขุดย้าย ซ่อมแซม ตั้งป้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

26วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ฝึกวัวฝึกม้า พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เข้าเรียน เก็บกวาดบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร รับตำแหน่ง รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตัดผม ดกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันศุกร์ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่ เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

28วันเสาร์ที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม เดินทาง รับตำแหน่ง เข้าเรียน หมั้น เลี้ยงสัตว์ เปิดโกดังปล่อยสินค้า ฝังศพ ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขึ้นบ้านใหม่ เบิกเนตร ขุดดินสร้างบ้าน ซ่อมโกดัง ซ่อมโรงงาน ขุดเจาะบ่อ เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันอาทิตย์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปีแต่งงาน พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม สมัครงาน ตัดชุดแต่งงาน ทำแห ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การโยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตา พบแพทย์ ผ่าตัด รักษาโรค ซื้อที่นา ซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

30วันศุกร์ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

31วันเสาร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2560

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี แต่งงาน ตัดผม โกนผมไฟ ตัดเล็บเด็กทารก ตัดต้นไม้ จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์ ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ขอบุตร รับตำแหน่ง พบเพื่อน สังสรรค์ ประชุม ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทางไกล หมั้น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทำหลังคา เปิดร้าน ออกรถ ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ชะตาบ้าน | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนธันวาคม 2559

丁巳วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丁巳เป็นวันงูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

戊午วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

戊午เป็นวันม้าราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

己未วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

己未เป็นวันแพะราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚申วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

庚申เป็นวันลิงราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛酉วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

辛酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬戌วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

壬戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸亥วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

癸亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲子วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

甲子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีอุปสรรค วุ่นวาย

 

乙丑วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

乙丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丙寅วันเสาร์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丙寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เดินทาง ออกรบ เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁卯วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丁卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เดินทาง ออกรบ เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊辰วันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

戊辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เดินทาง ออกรบ เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

己巳วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

己巳เป็นวันงูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง พบเพื่อนฝูง สังสรรค์ งานเลี้ยง จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ้าน

 

庚午วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

庚午เป็นวันม้าราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง พบเพื่อนฝูง สังสรรค์ งานเลี้ยง จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง พบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ สร้างบ้าน แต่งงาน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา สังสรรค์ งานเลี้ยง

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวมเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ้าน

 

辛未วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

辛未เป็นวันแพะราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับการช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

壬申วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

壬申เป็นวันลิงราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸酉วันเสาร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

癸酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

甲戌วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

甲戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ้าน

 

乙亥วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

乙亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่จะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ้าน

 

丙子วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丙子เป็นวันหนูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

丁丑วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丁丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

戊寅วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

戊寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

己卯วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

己卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

庚辰วันเสาร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

庚辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

辛巳วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

辛巳เป็นวันงูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

壬午วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

壬午เป็นวันม้าราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸未วันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

癸未เป็นวันแพะราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲申วันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

甲申เป็นวันลิงราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

乙酉วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

乙酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙戌วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丙戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

丁亥วันเสาร์ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

丁亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูงทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนธันวาคม 2559

1วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ทุบบ้าน ทุบกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น แตางงาน เดินทางไกล ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

2วันศุกร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ตั้งเตา ตัดชุดแต่งงาน ตัดต้นไม้ ทำแห ล่าสัตว์ ขุอบ่อน้ำบาดาล ทำคาน ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ทำหลังคา ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันเสาร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร สะเดาะเคราะห์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย พบเพื่อน ประชุม เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน รับตำแหน่ง ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

4วันอาทิตย์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี สะเดาะเคราะห์ พบเพื่อน รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ จับโจร จับและกำจัดแมลง ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น ตั้งเตียง ตั้งประตู ล่าสัตว์ จับปลา ขุดดินสุสาน ซ่อมสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันจันทร์ที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี รับตำแหน่ง เดินทาง รื้อถอน เก็บกวาดบ้าน ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งคาน ผสมเหล้า ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

6วันอังคารที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การอุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอบุตร หมั้น ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันพุธที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธี ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ตัดขุดแต่งงาน ตั้งครก อุดรูหนู ก่อกำแพง ทำคาน สร้างฝายกั้นน้ำ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร เบิกเนตร หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดเจาะบ่อ ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

8วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี ค้าขาย สมัครงาน จับโจร จับและกำจัดแมลง ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ขุดย้ายสุสาน ซ่อมสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ตั้งศาล เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เดินทาง เข้าเรียน ขึ้นบ้านใหม่ ทำสัญญา ค้าขาย ทำหลังคา ตั้งประตู ขุดดินสร้างบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เพาะปลูก ตัดต้นไม้ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

10วันเสาร์ที่ 10 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ ตัดต้นไม้ ปรับพื้น ทำถนน ขุดย้ายสุสาน ซ่อมสุสาน ขึ้นป้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ปรับพื้น ทำถนน ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

12วันจันทร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เบิกเนตร ตั้งศาล ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เดินทาง พบเพื่อน รับเลี้ยงเด็ก ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ตั้งเตียง ตั้งประตู ผสมเหล้า ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ซื้อห้อง เก็บกวาดบ้าน เพาะปลูก ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันอังคารที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร สมัครงาน พบเพื่อน ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา จับโจร จับและกำจัดแมลง ทำคาน ขุดเจาะบ่อ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ตั้งเตียง ย้ายบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ ทำแซกี ขุดดินสุสาน พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

14วันพุธที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-12.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การทุบบ้าน ทุบกำแพง พบแพทย์ ผ่าตัด รักษาโรค

ไม่เหมาะกับ                                   การโยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เบิกเนตร เดินทาง ตัดผม โกนผมไฟ ตัดต้นไม้ ทำคาน ล่าสัตว์ จับปลา ขุดย้ายสุสาน ซ่อมสุสาน ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตั้งประตู ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

16วันศุกร์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร เตรียมตัวเข้าพิธี สะเดาะเคราะห์ หมั้น แต่งงาน เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงสัตว์ ตัดผม โกนผมไฟ ผสมเหล้า ขุดดินสุสาน ซ่อมสุสาน ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การซื้อห้อง ตั้งเตียง ตั้งครก ล่าสัตว์ ตัดต้นไม้ เพาะปลูก ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันเสาร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ สมัครงาน ตัดผม โกนผมไฟ ตัดเล็บเด็กทารก เก็บกวาดบ้าน เพาะปลูก จับโจร จับและกำจัดแมลง ทำแห ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ พบเพื่อน โยกย้าย ตั้งเตียง ตั้งประตู พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียง ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

18วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร สะเดาะเคราะห์ ซื้อห้อง รื้อถอน ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งเสา ตั้งคาน ตั้งประตู ตั้งครก ขุดเจาะบ่อ

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ รับตำแหน่ง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันจันทร์ที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59 และ 13.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ สมัครงาน ตั้งประตู ตั้งคาน เลี้ยงสัตว์ ตัดชุดแต่งงาน อุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร เบิกเนตร เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

20วันอังคารที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59 และ 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-04.59, 09.00-14.59 และ 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ตั้งศาล เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน พบเพื่อน ขุดดินสร้างบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ตัดผม โกนผมไฟ ล่าสัตว์ จับปลา ทำแซกี พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

22วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 03.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ ตัดต้นไม้ ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร แต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ ขุดดินสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ซ่อมสุสาน ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ปรับพื้น ทำถนน ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน โยกย้าย ขึ้นบ้านใหม่ ขุดเจาะบ่อ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่ ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

24วันเสาร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร ตั้งศาล ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ เข้าเรียน ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การยกขันหมาก ซื้อห้อง ซื้อรถ ขายรถ ตั้งเตา ตั้งเครื่องจักร เก็บกวาดบ้าน เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              เครื่องบด ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร ตั้งศาล แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา ตั้งประตู ตั้งครก ขุดดินสร้างบ้าน ล่าสัตว์ จับปลา

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ             ครัว เตา เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

26วันจันทร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59,11.00-12.59, 15.00-17.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี ทุบบ้าน ทุบกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันอังคารที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59,09.00-10.59, 15.00-17.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การเก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ทำสัญญา ค้าขาย ตัดผม โกนผมไฟ ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ ทำแห ขุดเจาะบ่อ ขุดบ่อน้ำบาดาล ปล่อยน้ำ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ตั้งเตียง ตั้งประตู ขุดดินสุสาน พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

28วันพุธที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59,07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เบิกเนตร ตั้งศาล สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน พบแพทย์ ผ่าตัด รักษาโรค ฝังเข็ม เลี้ยงสัตว์ ขุดย้ายสุสาน ซ่อมสุสาน ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน ซื้อห้อง ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี ขึ้นบ้านใหม่ เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ เก็บกวาดบ้าน ตั้งเตา ตัดผม ดกนผมไฟ ตัดเล็บเด็กทารก จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

30วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร สะเดาะเคราะห์ ยกขันหมาก ขุดดินสร้างบ้าน ตั้งคาน ตั้งครก เพาะปลูก ซื้อห้อง ขุดเจาะบ่อ ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ ตัดต้นไม้ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

31วันเสาร์ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี ยกขันหมาก ตัดชุดแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งประตู ทำม่านมุ้ง รื้อถอน เปิดโกดัง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อุดรูหนู ก่อกำแพง ขุดดินสร้างบ้าน ทำฝายกั้นน้ำ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร เบิกเนตร หมั้น ตัดผม โกนผมไฟ ล่าสัตว์ จับปลา พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ทิศทางมงคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

丁亥วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

丁亥 เป็นวันหมูราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล พบเพื่อนฝูง ทำเรื่องส่วนรวม จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊子วันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

戊子 เป็นวันหนูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己丑วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

己丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚寅วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

庚寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

辛卯วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

辛卯 เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬辰วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

壬辰 เป็นวันมังกรราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทาง เดินทางไกล สังสรรค์ งานเลี้ยง แต่งงาน ออกรบ เล่นการพนัน ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

癸巳วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

癸巳 เป็นวันงูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

 

甲午วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

甲午 เป็นวันม้าราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙未วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

乙未  เป็นวันแพะราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

丙申วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

丙申 เป็นวันลิงราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

丁酉วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

丁酉 เป็นวันไก่ราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

戊戌วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

戊戌 เป็นวันหมาราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己亥วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

己亥 เป็นวันหมูราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

庚子วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

庚子 เป็นวันหนูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛丑วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

辛丑 เป็นวันวัวราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

壬寅วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

壬寅 เป็นวันเสือราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

癸卯วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

癸卯 เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ สังสรรค์ งานเลี้ยง เล่นการพนัน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

甲辰วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

甲辰 เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

乙巳วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

乙巳 เป็นวันงูราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทแต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม        เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

丙午วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

丙午 เป็นวันม้าราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ รับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

丁未วันจันทร์ที่ 21เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

​丁未 เป็นวันแพะราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

戊申วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

戊申เป็นวันลิงราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

己酉วันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

己酉เป็นวันไก่ราศีบนธาตุดิน

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

庚戌วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

庚戌เป็นวันหมาราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน รับตำแหน่ง โยกย้าย หาโชคลาภ สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

辛亥วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

辛亥เป็นวันหมูราศีบนธาตุทอง

ทิศทางมหามงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

壬子วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

壬子เป็นวันหนูราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนเพื่อเคลียร์ปัญหา เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

 

 

 

癸丑วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

癸丑เป็นวันวัวราศีบนธาตุน้ำ

ทิศทางมหามงคล

ทิศใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย เดินทาง สร้างบ้าน แต่งงาน สังสรรค์ งานเลี้ยง พบเพื่อนฝูง จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศหญิงเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล หาโชคลาภ ทำเรื่องส่วนรวม ออกรบ รับตำแหน่ง โยกย้าย ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การรับตำแหน่ง แต่งงาน สร้างบ้าน หาโชคลาภ เดินทาง เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

甲寅วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

甲寅เป็นวันเสือราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

乙卯วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

乙卯เป็นวันกระต่ายราศีบนธาตุไม้

ทิศทางมงคล

ทิศตะวันออก เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีอุปสรรคปัญหา

 

 

 

丙辰วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

丙辰เป็นวันมังกรราศีบนธาตุไฟ

ทิศทางมหามงคล

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ ติดต่องาน หาโชคลาภ รับตำแหน่ง โยกย้าย สังสรรค์ งานเลี้ยง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน แต่งงาน ออกรบ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท

ทิศทางมงคล

ทิศเหนือ เหมาะสำหรับ การพบผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้า เดินทางไกล ทำเรื่องส่วนรวม เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท แต่มักจะมีปากเสียง จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ปฏิทินฤกษ์ยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

1วันอังคารที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เดินทาง พบเพื่อน ประชุม เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ ตัดชุดแต่งงาน เก็บกวาดบ้าน ตั้งคาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสุสาน ซ่อมสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตียง

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

2วันพุธที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย พบเพื่อน ประชุม ตัดผม โกนผมไฟ เก็บค่าเช่า ทางหนี้ ถักแห

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร แต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งเตียง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

3วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง ปรับพื้น ทำถนน

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

4วันศุกร์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การจับโจร จับและกำจัดแมลง ทำแห ถักแห ออกทุกข์ ไว้ทุกข์

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอบุตร แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ โยกย้าย ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

5วันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดย้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเบิกเนตร แต่งงาน ตัดต้นไม้ ทำห ถักแห จับปลา ขุดเจาะบ่อ ทำเขื่อน สร้างเขื่อน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

6วันอาทิตย์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การประกอบกิจงานเล็กน้อยที่ไม่สำคัญ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีที่สำคัญๆทุกชนิด

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

7วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การทุบบ้าน ทุบกำแพง พบแพทย์ ผ่าตัด รักษาโรค

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงานรับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง เดินทางไกล ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

8วันอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร สะเดาะเคราะห์ หมั้น แต่งงาน ตั้งเตียง ตัดต้นไม้ เพาะปลูก เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ โยกย้าย พบเพื่อน ประชุม เดินทาง เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ขุดดินสร้างบ้าน ขุดบ่อน้ำบาดาล

ไม่เหมาะกับ                                   การปล่อยสินค้า ทำหลังคา ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก ห้องนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

9วันพุธที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน รื้อถอน ตัดต้นไม้ ตั้งป้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ สมัครงาน ล่าสัตว์ จับปลา เพาะปลูก

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

10วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเตรียมตัวเข้าพิธี สะเดาะเคราะห์ เก็บกวาดบ้าน ตัดต้นไม้ อุดรูหนู ก่อกำแพง จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปีหมั้น รับเลี้ยงเด็ก เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขายย้ายบ้าน ตั้งเตียง ซ่อมสุสาน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

11วันศุกร์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับตำแหน่ง รื้อถอน เก็บกวาดบ้าน ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ตัดผม โกนผมไฟ ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ ผสมเหล้า

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู โกดัง โรงงาน

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

12วันเสาร์ที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การแต่งงาน ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเตียง โยกย้าย ทำม่านมุ้ง อุดรูหนู ก่อกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การเบิกเนตร ตั้งเตา ซ่อมแซมบ้านเก่า เดินเรือ ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

13วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การสะเดาะเคราะห์ ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี เดินทาง ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การแต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

14วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-06.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 07.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เบิกเนตร หมั้น เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เปิดร้าน ออกรถ เดินทาง ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ สมัครงาน ตั้งประตู ตัดผม โกนผมไฟ ขุดดินสร้างบ้าน เพาะปลูก ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การตั้งเตียง ตั้งเครื่องจักร ซื้อรถ ขายรถ ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

15วันอังคารที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ พบเพื่อน เก็บกวาดบ้าน ทำแห เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์ ขุดบ่อน้ำ

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงาน เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ต้าขาย ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก เดินทาง ย้ายบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ ตั้งคาน ตั้งเตียง

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

16วันพุธที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การปรับพื้น ทำถนน ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ  ตั้งเตา ตัดต้นไม้ ตั้งคาน พิธีศพ ซ่อมสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน เตาไฟ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

17วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59, 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เบิกเนตร ตั้งศาล ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน เดินทาง เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย สมัครงาน เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ขุดดินสร้างบ้าน ผสมเหล้า ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การฟ้องศาล ว่าความ ซื้อห้อง เก็บกวาดบ้าน เพาะปลูก ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

18วันศุกร์ที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-06.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ  ขอพร เบิกเนตร เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี สะเดาะเคราะห์ หมั้น แต่งงาน ยกขันหมาก ย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง รื้อถอน ตัดผม โกนผมไฟ ตัดต้นไม้ เพาะปลูก ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ซื้อห้อง ตั้งครก ล่าสัตว์ ขุดเจาะบ่อ ขุดดิน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตู ครก คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

19วันเสาร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 งู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีลิง ปีไก่ และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 01.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ  เก็บกวาดบ้าน ทุบบ้าน ทุบกำแพง พบแพทย์ ผ่าตัด ร้กษาโรค

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้ง แต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

20วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ม้า

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหนู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีแพะ ปีเสือ และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 11.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-10.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เก็บกวาดบ้าน ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ขุดย้ายสุสาน ตั้งป้ายสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา ครก

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

21วันจันทร์ที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 แพะ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีวัว

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีม้า ปีกระต่าย และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย พบเพื่อน ประชุม ผสมเหล้า ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การหมั้น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตัดผม โกนผมไฟ ล่าสัตว์ จับปลา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

22วันอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ลิง

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีเสือ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีงู ปีหนู และปีมังกร

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวเข้าพิธี เก็บกวาดบ้าน จับโจร จับและกำจัดแมลง ทำแห ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น แต่งงาน รับเลี้ยงเด็ก ตั้งเตียง ย้ายบ้าน ขุดดินสุสาน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

23วันพุธที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 ไก่

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีกระต่าย

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีมังกร ปีงู และปีวัว

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-04.59, 11.00-14.59, 17.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 05.00-10.59, 15.00-16.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ขอบุตร เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ย้ายบ้าน เข้าเรียน ตัดผม โกนผมไฟ รื้อถอน ขุดย้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การขึ้นบ้านใหม่ พบเพื่อน ประชุม ตัดต้นไม้ ล่าสัตว์ จับปลา ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศเหนือ

 

24วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หมา

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีมังกร

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีกระต่าย ปีเสือ และปีม้า

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59, 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ อุดรูหนู ก่อกำแพง ออกทุกข์ ไว้ทุกข์ ขุดดินสุสาน ฝังศพ

ไม่เหมาะกับ                                   การเบิกเนตร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น ขึ้นบ้านใหม่ รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

25วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หมู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีงู

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีเสือ ปีกระต่าย และปีแพะ

เวลามงคล                                     เวลา 05.00-08.59, 11.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-04.59, 09.00-10.59, 15.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เข้าเรียน เดินทาง

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ขุดดินสร้างบ้าน ขุดดินสุสาน พิธีศพ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา เตียงนอน

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออก

 

26วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 หนู

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีม้า

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีวัว ปีมังกร และปีลิง

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 05.00-08.59, 15.00-18.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-04.59, 09.00-14.59, 19.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การเบิกเนตร ตั้งศาล เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี เดินทาง พบเพื่อน ขึ้นบ้านใหม่ ทำหลังคา ตั้งประตู เก็บกวาดบ้าน รื้อถอน เพาะปลูก ขุดดินสร้างบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ตั้งเตียง รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ทำเขื่อน สร้างเขื่อน ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              โกดัง โรงงาน ครก

ทิศมงคล                                        ทิศใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

27วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 วัว

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีแพะ

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหนู ปีงู และปีไก่

เวลามงคล                                     เวลา 03.00-06.59, 09.00-10.59, 15.00-16.59 และ 19.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 23.00-02.59, 07.00-08.59, 11.00-14.59 และ 17.00-18.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ประชุม อุดรูหนู ก่อกำแพง ทำแห ตัดชุดแต่งงาน ตั้งเครื่องจักร

ไม่เหมาะกับ                                   การขอพร ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ตั้งเตียง ตัดผม โกนผมไฟ ฝังศพ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ห้องนอน เตียงนอน ห้องน้ำ

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศใต้

 

28วันจันทร์ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 เสือ

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีลิง

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมู ปีม้า และปีหมา

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 13.00-14.59 และ19.00-20.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-12.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การปรับพื้น ทำถนน ทาสีบ้าน ทาสีกำแพง

ไม่เหมาะกับ                                   การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ เปิดโกดัง ทำหลังคา

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ประตูใหญ่ เตา

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

29วันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 กระต่าย

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีไก่

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีหมา ปีแพะ และปีหมู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 03.00-06.59 และ 11.00-14.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-02.59, 07.00-10.59 และ 15.00-22.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร ตั้งศาล ประกอบพิธีเด็กอายุครบ 15 ปี หมั้น เปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย พบเพื่อน ประชุม เก็บค่าเช่า ทวงหนี้ ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง โยกย้าย รับเลี้ยงเด็ก ย้ายบ้าน ทำหลังคา ตั้งประตู ขุดดินสร้างบ้าน

ไม่เหมาะกับ                                   การเพาะปลูก ล่าสัตว์ จับปลา ขุดเเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครก เครื่องบด ประตู

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันออกเฉียงใต้

 

30วันพุธที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559

วัน                                                 มังกร

ปะทะกับ                                        บุคคลที่เกิดปีหมา

สมพงศ์กับ                                     บุคคลที่เกิดปีไก่ ปีลิง และปีหนู

เวลามงคล                                     เวลา 23.00-00.59, 07.00-10.59, 15.00-18.59 และ 21.00-22.59 น.

เวลาอัปมงคล                                เวลา 01.00-06.59, 11.00-14.59 และ 19.00-20.59 น.

เหมาะกับ                                       การบวงสรวง ไหว้เจ้า ทำบุญ ขอพร เบิกเนตร สะเดาะเคราะห์ เตรียมตัวก่อนเข้าพิธี แต่งงาน ตั้งเตียง โยกย้าย ตัดผม โกนผมไฟ พบแพทย์ รักษาโรค ตัดต้นไม้ เก็บกวาดบ้าน จับโจร จับและกำจัดแมลง ล่าสัตว์ ทำแห ตั้งป้ายสุสาน

ไม่เหมาะกับ                                   การเปิดร้าน ออกรถ ทำสัญญา ค้าขาย ซื้อห้อง ขุดดินสร้างบ้าน ขุดเจาะบ่อ

หญิงตั้งครรภ์ห้ามกระทบ              ครัว เตา คอกสัตว์

ทิศมงคล                                        ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศโชคลาภ                                    ทิศตะวันตก

 

 

 

 

 

 

 

โพสท์ใน ปฏิทินฤกษ์ยาม | แสดงความเห็น

ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าสู่สรวงสวรรค์ ประจำปี 2560

sdzmzr.blog.163.comแต่ก่อนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเชื้อสายจีนการส่งเทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เพียงเป็นการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)  ขึ้นสู่สรวงสวรรค์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันกลับมักไม่สามารถทราบถึงความเป็นไปในอดีต จึงไม่นิยมไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ตามแต่ก่อนที่เคยนิยมปฏิบัติมา แต่กลับเป็นการไหว้ส่งองค์เทพเจ้า ต่างๆแทน แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีผู้ที่คงรักษาขนมธรรมเนียมโบราณนี้อยู่เหมือนกัน ดังนั้นไม่ว่าจะไหว้ส่งองค์เทพเจ้าต่างๆ หรือไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ก็ตาม ถือได้ว่าเป็นการส่งองค์เทพเจ้าทุกๆพระองค์ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ได้เช่นกัน ยกเว้นแต่องค์ 地主爺(ตี่จู๋เอี๊ย) เท่านั้นที่ยังคงปกปักรักษาดูแลอยู่ภายในบ้านในช่วงที่องค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์

21:1:60ในปีพ.ศ.2560 นี้ ฤกษ์ยามงามดีในการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) หรือองค์เทพเจ้าต่างๆ จะตรงกับวันทางจันทรคติของจีนคือ 十二月廿四日(จับหยี่หงวยยี่สี่หยิก) ซึ่งจะตรงกับสากลวันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 เป็นต้นไป

เครื่องสักการะบูชาไหว้ส่งองค์เทพเจ้าขึ้นสู่สรวงสวรรค์ มีดังนี้

1. กระถางธูป บรรจุผงธูป พร้อมแพรแดง 紅綢(อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ 金花(กิมฮวย)

2. ธูป 3 ดอก

3. แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย

4. กระทงใส่คอซี

- กระทงกระดาษ 1 ใบ

- กระดาษเงินกระดาษทอง大銭(ตั่วกิม) พับเป็นคอซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม

5. ส้ม 5 ผล

6. ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560)

เจ้าเตา7. น้ำเปล่า 1 แก้ว

8. แป้งข้าวเหนียวทอด (กาลอจี๊)

9. กระดาษเขียนชื่อเทพเจ้าเตา 定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) วางข้างเตา

blog.voc.com.cn10. ม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้)

หมายเหตุ ข้อ 9 และข้อ 10 สำหรับการไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)

โดยกล่าวคำอธิษฐานดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือ องค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ที่ได้มาสถิตประจำ ในบ้านหลังนี้ ด้วยความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพร้อมนอบน้อมถวายเครื่องสักการะ อันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ถวายแด่ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)”

m.shijitongjian.comขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกๆคนในบ้านหลังนี้ต่อองค์เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ เพื่อประทานพร ฝากต่อองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) มอบแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรค ปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ คู่แข่งศัตรูร้ายพ่ายแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทุกประการ ตลอดทั้งปี 2560 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

blog.fang.comจากนั้นนำเครื่องเซ่นบวงสรวงที่เป็นกระดาษทั้งหมด รวมทั้งม้ากระดาษ 紙馬(จั๋วแบ้) และชื่อเทพเจ้าเตา定福灶君 (เตี่ยฮกเจากุง) (กรณีที่ไหว้ส่งองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง) ที่ได้จัดเตรียมไว้ลาต่อ “องค์เทพเจ้า หรือองค์เทพเจ้าเตา 灶君 (เจากุง)” ท่าน เพื่อนำไปบูชาไฟถวายแด่พระองค์ท่านฯ หลังจากนั้นจัดเก็บเครื่องเซ่นบรวงสรวงที่เหลือ ส่วนที่รับประทาน ได้ก็ให้นำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลของทุกๆในบ้าน (เหลือแต่เพียงจานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จวบจนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้า แห่งโชคลาภ 財神爺 (ไฉ่สิ่งเอี๊ย) ที่ยามแรกของวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560) จึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีการบวงสรวง ครบถ้วนกระบวนในปี พ.ศ.2560 นี้

ขอขอบคุณ                                                                                                                                                 ภาพประกอบ จาก :                                                                                                   sdzmzr.blog.163.com                                                                                                m.shijitongjian.com                                                                                                              blog.voc.com                                                                                                                        blog.fang.com

โพสท์ใน เสริมมงคลชะตาคน 2560 | แสดงความเห็น

สะเดาะเคราะห์ประจำปี 2560

chinease1หลังจากผ่านการประกอบพิธีการส่งเทพเจ้าเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 老爺上天 (เหล่าเอี๊ยเจี่ยที) แล้ว อีกหนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของชนชาวเชื้อสายจีน ที่ปัจจุบันไม่ใคร่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไป อีกทั้งไม่เป็นที่นิยมเหมือนกับขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆในช่วงเทศกาลตรุษจีน คือ การประกอบพิธี 破舊入新 (ผั๊วกู่หยิบซิ้ง) ที่เป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะขาดการสืบสานถ่ายทอดบอกกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็นผลให้สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ของคนรุ่นก่อนๆได้ถูกปล่อยปละละเลยให้จืดจางหายไป ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณให้ดำรงคงอยู่ไว้ต่อไป จึงใคร่ขอขยายไขความและรายละเอียดขั้นตอนของการประกอบพิธี 破舊入新 (ผั๊วกู่หยิบซิ้ง) ดังนี้

คำว่า 破舊入新 (ผั๊วกู่หยิบซิ้ง) หมายถึง การละทิ้งพฤติกรรมหรือสิ่งของเก่าหรือเครื่องใช้ประจำที่มีความผูกพันและประพฤติเป็นประจำออกไป แล้วนำพฤติกรรมหรือสิ่งของใหม่มาปรับใช้ทดแทน เปรียบเสมือนเป็นการประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อสลัดเคราะห์ร้ายภัยเวรอย่างหนึ่งที่กำลังประสบพบอยู่ทิ้งออกไป โดยแบ่งเป็น 4 ลำดับขั้นตอนดังนี้

blog.ifeng.com1. การชำระองค์เทพเจ้า  ประกอบด้วย

- ถังน้ำใบใหม่ 1 ใบ

- น้ำพุทธมนต์ หรือน้ำสะอาด

- ผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหม่ 1 ผืน

- ดอกไม้สด 7 สี 7 ชนิด

www.diamondgrande.comโดยนำถังน้ำใบใหม่ใส่น้ำพุทธมนต์ หรือน้ำสะอาด หรือใส่ทั้ง 2 อย่าง (ใส่ส้ำสะอาดก่อนแล้วค่อยตามด้วย น้ำพุทธมนต์) ตามด้วยดอกไม้สด 7 สี 7 ชนิด จากนั้นนำผ้าขนหนูผืนเล็กผืนใหม่มาชำระองค์เทพเจ้าให้ทั่วจนสะอาด

2. การทำความสะอาดบ้าน

หลังจากเสร็จสิ้นจากการชำระองค์เทพเจ้าแล้ว ลำดับต่อไปคือ การทำความสะอาดบ้านโดยรอบ ไม่ว่าจะเก็บกวาดหยากไย่ใยแมงมุม ซักล้างผ้าม่าน ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ปัดกวาดมุ้งลวด เป็นต้น เช็ดถูทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้าน แม้แต่การตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บทิ้งขยะ เพื่อให้บ้านดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

www.cowboytv.gr3. การทิ้งของเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่ดีออกไป เช่น งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ละเลิกเล่นพนัน ฯลฯ อีกทั้งปรับเปลี่ยนของใช้ประจำที่ผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ฯลฯ โดยใช้วิธีการเผาทำลาย (ไม่ควรบริจาค ให้แก่ใครเพราะจะเป็นการเพิ่มเคราะห์ของเราไปเป็นเคราะห์ของบุคคลอื่น) หรือแม้แต่ประตูบ้านที่เก่าหรือเสีย ก็อาจจะปรับเปลี่ยนติดตั้งประตูใหม่เพื่อใช้ทดแทนได้เช่นกัน

www.matichon.co.th4. การอบบ้าน ประกอบด้วย

- ธูปหอม 540 ดอก

- กระถางหรือภาชนะใส่ธูป 5 ใบ

แบ่งตำแหน่งพื้นที่ตัวอาคารบ้านออกเป็น 5 ตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งศูนย์กลางบ้าน

- ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งมุมซ้ายด้านหน้าตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งมุมขวาด้านหน้าตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งมุมซ้ายด้านหลังตัวบ้าน

- ตำแหน่งที่ 5 ตำแหน่งมุมขวาด้านหลังตัวบ้าน

www.siamganesh.comเมื่อได้ตำแหน่งทั้ง 5 แล้ว ให้นำธูปหอม 540 ดอก แบ่งออกเป็น 5 กำๆละ 108 ดอก จุดให้ติดไฟจนเกิดควัน ปักที่กระถางหรือภาชนะใส่ธูปที่ตั้งตาม 5 ตำแหน่งจนครบ อบบ้านด้วยการปิดทั้งประตูและหน้าต่างโดยรอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วยาม หรือ 2 ชั่วโมง โดยสมาชิกครอบครัวและสัตว์เลี้ยงในบ้านควรออกนอกตัวบ้านที่กำลังอบอยู่ด้วย (เฝ้าระวังฟืนไฟก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้)

หลังจากครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว ให้เปิดประตูตัวบ้านเพื่อเดินเข้าบ้าน พร้อมเปล่งเสียงคำพูดที่มงคล อาทิเช่น ขอให้มั่งคั่งร่ำรวย ด้วยทรัพย์สินศฤงคาร ทรัพย์สินรายล้อม เงินทองเพชรพลอยหยกเต็มบ้าน ค้าขายได้กำไร เหลือกินเหลือใช้ ทุกๆอย่างราบรื่น สำเร็จสมปราถนา โชคดี มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ พูนสุข อายุยืนยาวตลอดไป เป็นต้น จากนั้นเปิดหน้าต่างทุกบานที่ปิดออก เพื่อให้กระแส 氣 (ขี่) ที่ดีมีมงคลไหลหมุนเวียนตลอดทั่วตัวบ้าน

27:1:60ทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างหลังวันส่งองค์เทพเจ้าเสด็จสู่สรวงสวรรค์ 老爺上天 (เหล่าเอี๊ย เจี่ยที) จนถึงก่อนวันตรุษจีน โดยใช้วัน 除日(ตื้อยิ๊ก) หรือ 破日(ผั๊วยิ๊ก) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งในปีพ.ศ.2560 นี้ ฤกษ์งามยามดี ในการประกอบพิธี 破舊入新 (ผั๊วกู่หยิบซิ้ง) จะตรงกับวันศุกร์ที่ 27 เดือนมกราคม ตั้งแต่เวลา 07:00 เป็นต้นไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ดีมีประโยชน์ ดั่งเช่น การทิ้งของเก่าเพื่อรับสิ่งใหม่อย่าง 破舊入新 (ผั๊วกู่หยิบซิ้ง) จะได้รับการอนุรักษ์สืบสานบอกกล่าว และถ่ายทอดกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ให้ดำรงคงอยู่ถาวรสืบไป

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก :                                                                                            www.55df.com                                                                                                                   blog.ifeng.com                                                                                                       www.diamondgrande.com                                                                                       www.cowboytv.gr                                                                                                 www.matichon.co.th                                                                                                www.siamganesh.com                                                                                         www.homenayoo.com

โพสท์ใน เสริมมงคลชะตาบ้าน 2560 | แสดงความเห็น

2560 แก้ชงผิดเดือนเสมือนสะเดาะเคราะห์ต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ยผิดองค์

2560 แก้ชงผิดเดือนเสมือนสะเดาะเคราะห์ต่อองค์ไท้ส่วยเอี๊ยผิดองค์

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ต่างมีความเชื่อว่า วันขึ้นปีใหม่เปรียบเสมือนเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ หากได้ริเริ่มกระทำสิ่งมงคลใดให้แก่ชีวิตย่อมเสริมส่งดวงชะตาของตนตลอดทั้งปี ดั่งเช่นคนที่ราศีปีเกิดชงต่อปีจรในปีนั้นๆโดยหวังว่าการไหว้แก้ชงในช่วงต้นปีจะสามารถช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายภัยเวรกรรม อีกทั้งยังช่วยประทานพรความสุขสิริมงคลแก่ชะตาชีวิตให้ไม่ตกต่ำ ย่ำแย่ สาหัสจนเกินไปในปีใหม่ โดยไม่เคยรับรู้เลยว่า วันเริ่มต้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์จีนที่แท้จริงนั้นคือวันใด บ้างก็เข้าใจว่า คือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี บ้างก็คิดว่าเป็นวัน 初一 (ชิวอิก) ในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งความเข้าใจเหล่านั้นค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนเป็นอันมาก เพราะหากผิดช่วงห้วงเวลาย่อมส่งผลกระทบต่อการไหว้แก้ชงให้ถูกต้องถูกองค์ต่อองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีใหม่นั้นๆด้วย

3 กพ 60ในหนึ่งปีตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณ สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 4 ฤดูด้วยกัน คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบ ไม้ร่วง และฤดูหนาว โดยจะเริ่มฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นแห่งฤดูกาล ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี หรือที่เรียกสาร์ทนี้ว่า สาร์ท 立春 (หลิบชุน) เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนราศีประจำปีจรในแต่ละปี เหตุเพราะประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่เก่าก่อน ช่วงฤดูใบไม้ผลิเปรียบเสมือนเป็นธาตุไม้ที่เป็นตัวแทนแห่งการก่อเกิดของมวลสรรพสิ่ง ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจะส่งผลให้เกิดผลิตผลเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นก็จะเดินทางกลับมาช่วยกันหว่านไถเพาะปลูกในช่วงเวลานี้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการรวมญาติพี่น้อง อีกทั้งยังใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการผลัดเปลี่ยนราศีประจำปีในแต่ละปีทางโหราศาสตร์จีนนี้ด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ จะตรงกับวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 23:34 น.  ถึงนับได้ว่าเข้าสู่ปีระกา 丁酉 (เต็งอิ้ว) เต็มตัวแล้วอย่างแท้จริง

ไท้ส่วยเอี๊ยหลักธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ทุกๆปีตามความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์จีนโบราณ จะทำการฝากดวงชะตาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ผู้ซึ่งคุ้มครองดวงชะตาประจำในแต่ละปีจรจะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงมายังโลกมนุษย์ โดยจะมี 60 องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ตามหลักวัฎจักรวงจร 六十甲子 (หลักจับกะจื้อ) ประจำในแต่ละปีจนครบ 1 รอบ 60 ปี ทำหน้าที่เฝ้าดูแลชะตาชีวิตมวลสรรพสัตว์ ด้วยแห่งอำนาจบารมีของพระองค์ท่านจะสามารถดลบันดาลให้คุณหรือให้โทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายเภทภัย หรือจะประทานความสุขสิริมงคลมากหรือน้อยประการใด ก็ขึ้นอยู่กับพระกรุณาและพระเมตตาของพระองค์ท่าน ซึ่งในปี พ.ศ.2560 นี้ จะตรงกับรอบปีขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ที่ทรงพระนามว่า “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ 4 ปีราศีเกิด ดังต่อไปนี้

1. ปีเถาะ 卯 (เบ้า) กระทบเต็ม 100%

เกิดปีเถาะ 卯 (เบ้า) 冲 (ชง) ปะทะต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) โดยตรง ทำให้ได้รับบาปเคราะห์เต็มๆ หากชะตาตกอาจถึงชีวิต มีเกณฑ์ ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บถึงเลือดตกยางออก ร่างกายจะเจ็บป่วย ถูกคนปองร้าย จิตใจว้าวุ่นกลุ้มวุ่นวาย ธุรกิจมีอุปสรรค เสียทรัพย์อย่างไม่จำเป็น

2. ปีระกา 酉 (อิ้ว) กระทบ 75%

เกิดปีระกา 酉 (อิ้ว) 刑 (เฮ้ง) ทับต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้มีเกณฑ์จะพบประสบภัย ได้ทุกขลาภ เสียทรัพย์ เงินทองรั่วไหลเพื่อนฝูงคนสนิทจะเอารัดเอาเปรียบ ไม่ควรเดินทางไกล

3. ปีชวด 子 (จื้อ) กระทบ 50%

เกิดปีชวด 子 (จื้อ) 破 (ผั่ว) แตกหักต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้มีแต่คนคอยกลั่นแกล้งจนเกิดการแตกหัก ทำให้ชีวิตพบแต่เรื่องวุ่นวายรำคาญใจ

4. ปีมะเมีย 午 (โง้ว) กระทบ 25%

เกิดปีมะเมีย 午 (โง้ว) ร่วม 冲 (ชง) ต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย)  “唐傑大將軍” (ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่งผลให้ยากที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหา พาลให้ความมั่นคงในชีวิต เริ่มมีความเปราะบางเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 10 รอบอายุปีเกิดที่มีผลกระทบโดยตรงในปี พ.ศ.2560 นี้ คือ

1.   ท่านที่มีอายุ 93 ปี เกิดปี พ.ศ.2467    甲子   (ปีชวด ราศีบนธาตุไม้)

2.   ท่านที่มีอายุ 84 ปี เกิดปี พ.ศ.2476   癸酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุน้ำ)

3.   ท่านที่มีอายุ 75 ปี เกิดปี พ.ศ.2485   壬午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุน้ำ)

4.   ท่านที่มีอายุ 66 ปี เกิดปี พ.ศ.2494    辛卯   (ปีเถาะ ราศีบนธาตุทอง)

5.   ท่านที่มีอายุ 57 ปี เกิดปี พ.ศ.2503    庚子   (ปีชวด ราศีบนธาตุทอง)

6.   ท่านที่มีอายุ 48 ปี เกิดปี พ.ศ.2512    己酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุดิน)

7.   ท่านที่มีอายุ 39 ปี เกิดปี พ.ศ.2521   戊午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุดิน)

8.   ท่านที่มีอายุ 33 ปี เกิดปี พ.ศ.2527   甲子   (ปีชวด ราศีบนธาตุไม้)

9.   ท่านที่มีอายุ 24 ปี เกิดปี พ.ศ.2536    癸酉   (ปีระกา ราศีบนธาตุน้ำ)

10.   ท่านที่มีอายุ 15 ปี เกิดปี พ.ศ.2545   壬午   (ปีมะเมีย ราศีบนธาตุน้ำ)

ท่านที่มีรอบอายุใน 10 ปีเกิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ในปี พ.ศ.2560 นี้ เป็นปีที่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ตรงกับเจ้าพิธี หรือที่ชาวจีนเรียกขานกันว่า 太歲壓祭主 (ไท้ส่วยเฮี๊ยบจี่จู้) ดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าภาพ เจ้าพิธี หรือเข้าร่วมพิธีงานศพ หากไม่สามารถละเว้นได้ก็ควรงดการส่งศพ หรือห้ามดูพิธีฝังศพ เพราะจะนำพาซึ่งความอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงมาสู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อองค์เทพเจ้า “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้อีกด้วย

นอกเหนือจาก 10 รอบปีเกิดข้างต้นนี้แล้ว ท่านที่เกิดปีเถาะ 卯 (เบ้า)  ปีระกา 酉 (อิ้ว) ปีชวด 子 (จื้อ) และปีมะเมีย 午 (โง้ว) รอบอายุอื่นๆก็ควรนอบน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปีนี้ด้วยเช่นกัน เหตุเพราะพระองค์ท่านเปรียบเสมือนดั่งผู้ดูแลชะตาอันเป็นมงคลแห่งชีวิต หากได้ถวายความน้อมนอบเคารพบูชาก็จะสามารถรอดพ้นจากความโชคร้ายภัยเวรต่างๆตลอดทั้งปีพ.ศ.2560 นี้

ด้วยการนำตนพร้อมชุดแก้ชงที่ศาลเจ้าสถิตขององค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ท่าน ที่มีการจัดเตรียมไว้เพื่อเซ่นสรวงกราบไหว้ อันเป็นพิธีกรรมอัญเชิญองค์เทพเจ้าท่านฯ เพื่อขอฝากดวงชะตาและขอบารมีพระองค์ท่านได้รับรู้และเมตตา ช่วยคุ้มครองบันดาลสุข ผ่อนกระแสแรงพลังปะทะให้คลายลง (กรณีที่ไม่สะดวกไปเซ่นสรวงที่ศาลเจ้าก็ให้ประกอบพิธีกรรมที่บ้าน ด้วยเครื่องสักการะบูชาตามรายละเอียดด้านล่างนี้) โดยควรเริ่มสักการะบูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ท่าน หลังจากวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 23:34 น. นี้เป็นต้นไป ส่วนฤกษ์ยามวันและเวลาในการไหว้แก้ชงให้ดูตามปฏิทินฤกษ์ยามประจำวันที่ www.fengshuiguru-th.com ว่าฤกษ์ยามวันและเวลาใด เหมาะกับราศีปีเกิดสมควรไหว้ขอพรในแต่ละวันนั้นๆ

เครื่องสักการะบูชาองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) มีดังนี้

1. ธูปหอม 3 ดอก              13. น้ำชา 5 ถ้วย

2. แจกัน 1 คู่                      14. ข้าวสวย 5 ถ้วย

3. ดอกไม้สด 2 กำ            15. น้ำชา 5 ถ้วย

4. เทียนแดง 1 คู่               16. ข้าวสวย 5 ถ้วย

5. เทียงเถ่าจี้ 1 ชุด            17. อั่งจ้อ 25 เม็ด

6. กิมหงิ่งเต้า 1 คู่             18. แปะกอ 5 ก้อน

7. หงิ่งเตี๋ย 12 ชุด              19. ถั่งลิสง 25 เม็ด

8. ทุกหลั่ง 12 แผ่น            20. เจไฉ่ 5 อย่าง

9. ปออุ่ง 12 แผ่น               21. สิ่วท้อ 5 ลูก

10. กุ้ยนั๊ง 12 แผ่น             22. ส้ม 5 ผล หรือ ผลไม้ 5 อย่าง

11. ขิ่วไช้ 12 แผ่น               23. ขนมจันอับ 1 จาน

12. เผ่งอัง 12 แผ่น             24. เทียบแดง 1 แผ่น

นำเทียบแดงพร้อมเขียนชื่อสกุล ตลอดจน ปี เดือน วัน และเวลาเกิด กับชุดไหว้สะเดาะห์แก้ชง ซึ่งประกอบด้วย ทุกหลั่ง ปออุ่ง กุ้ยนั๊ง ขิ่วไช้ โหงวกุ้ย และหงิ่งเตี๋ย ทั้งหมดอย่างละ 13 ชุด เข้าชุดรวมกันไว้เป็นชุดเดียวกัน จากนั้นตั้งเครื่องสักการะบูชาทั้งหมดให้แล้วเสร็จ จุดธูป เทียน บูชาต่อองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) ประจำปี 2560 ที่ทรงพระนามว่า “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) โดยกล่าวคำอธิษฐานอัญเชิญด้วยการเปล่งวาจาออกมาว่า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบสักการะบูชาต่อองค์เทพ 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ที่ได้จรมาสถิตในดวงชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ และนามสกุล) ในปีพ.ศ.2560 นี้ และด้วยความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอนอบน้อมถวายเครื่องเซ่นสรวงสักการะบูชาอันประกอบด้วย (กล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาทั้งหมด) อีกทั้งผลบุญกุศลอันใด ที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้แต่ชาติปางก่อนก็ดี หรือชาตินี้ก็ดี ขอถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง)

ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศก หมดโรคพ้นภัยเวร คลาดแคล้วจากภยันตราย อุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่คลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี มั่งมีศรีสุข พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่ง อายุยืนยาว สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ศัตรูร้ายพ่าย คู่แข่งแพ้ พบแต่ความสิริมงคลทั้งข้าพเจ้าและครอบครัวทุกประการ ตลอดทั้งปี พ.ศ.2560 นี้ ด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี สาธุ สาธุ สาธุ

จากนั้นนำชุดสะเดาะเคราะห์แก้ชงที่รวมเป็นชุดมาปัดตัวออกจากศีรษะจรดปลายเท้า (ไม่ควรมีใครปัดตัวซ้อนหลังเรา) พร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานว่า ขอให้เดือนที่หนึ่ง “สื่งอัปมงคลออกไป สิ่งมงคลเข้ามา” เรื่อยไปจนครบ 13 ครั้งการปัดตัว และ 13 คำกล่าวอธิษฐานจนแล้วเสร็จ นำชุดสะเดาะเคราะห์แก้ชงดังกล่าวพร้อมเครื่องเซ่นสรวงสักการะบูชาที่เป็นกระดาษทั้งหมดไปบูชาไฟเพื่อถวายแด่องค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง) ส่วนเครื่องเซ่นสรวงที่เหลือสามารถนำมาบริโภคเพื่อความสิริมงคลให้บังเกิดตลอดทั้งปีพ.ศ.2560 นี้ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ขอขอบคุณภาพประกอบองค์เทพเจ้า 太歲爺 (ไท้ส่วยเอี๊ย) “唐傑大將軍”(ถั่งเกี๊ยะไต่เจียงกุง)     http://upic.me/show/43221919

โพสท์ใน ชะตาบ้าน | แสดงความเห็น

ลดร้ายเสริมดีมีโชคลาภประจำปีระกา 2560

ลดร้ายเสริมดีมีโชคลาภประจำปีระกา 2560

ตามหลักโหราศาสตร์จีน ถือว่าตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 23:34 น. เลื่อยไปจนถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.28 น. เป็นปีจรนักษัตรระกาไฟธาตุไฟ 丁酉(เต็งอิ้ว) พลังทิศที่เป็นมงคลจะหลั่งไหลมาทาง ทิศเหนือและใต้ อีกทั้งกระแสพลังทิศทางอัปมงคลจะมาทางทิศตะวันออก โดยมีดาวหนึ่งขาว 一白 (อิ๊กแป๊ะ) หมายเลข 1 เข้ากลางกระจายกระแสพลังดีร้ายประจำตำแหน่งภูมิเดิมทั้ง 8 ทิศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตที่คุณผูกพันกับทิศทางนั้นๆ ตลอดทั้งปี

丁酉流年事款大利南北不利東方

ปีนี้ ทิศเหนือและทิศใต้เป็นทิศมงคล ทิศตะวันออกเป็นทิศอัปมงคล

ทิศดีร้าย60:1ในปีพ.ศ.2560 นี้ บ้านหลังใดที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ในวงองศารัศมี 262.5-277.5 องศา ซึ่งตรงกับตำแหน่ง 酉 (อิ้ว) โดยมีหลังบ้านตรงกับวงองศารัศมี 82.5-97.5 องศา ซึ่งตรงกับตำแหน่ง 卯 (เบ้า) ทิศตะวันออก จะเป็นทิศแตก สลาย 歲破 (ส่วยผั่ว) รวมทั้งวงองศารัศมี 48-132 องศา ที่เป็นทิศ 3 อสูร 三煞 (ซาสั่วะ) ทั้ง 2 ตำแหน่งทิศนี้ ควรงดเว้นการกระทบกระเทือนถึงเป็นอันขาด เพราะจะเสมือนเป็นการกระตุ้นปลุกกระแสพลังร้ายในทิศ วิบากให้ปะทุขึ้น ส่งผลให้เจ้าบ้านเกิดความวิบัติ ขัดแย้ง ครอบครัวไม่ปรองดองต่อกัน สุขภาพย่ำแย่ อ่อนแอ เจ็บป่วย เป็นประจำ ทรัพย์สิน สูญเสีย เงินทองรั่วไหล เก็บไม่อยู่ตลอดทั้งปี 2560 นี้

ทิศดีร้าย60:2ในหลักคัมภีร์ดาวม่วงขาว 紫白飛星 (จี๋แป๊ะปวยแช) หนึ่งในศาสตร์วิชา風水(ฮวงจุ้ย) จีนโบราณ ที่ว่าด้วย อิทธิพลของกลุ่มดาวเหนือ ดาว 9 ดวง โคจรตามวงรอบวัฎจักรของระบบจักรวาล เป็นตัวกำหนดตำแหน่งทิศดีร้ายต่างๆ ประจำปีและประจำเดือน ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความผูกพันกับตำแหน่งในทิศนั้นๆ โดยนับเริ่มต้นที่จุดกึ่งกลาง   กระจายกระแสพลังของดวงดาวประจำตำแหน่งทั้ง 8 ทิศๆละ 45 องศารวม 360 องศา ทำปฏิกิริยากระทบในแต่ละทิศทาง ส่งผลให้เกิดทิศทางเจริญรุ่งโรจน์ ทิศทางโชลาภ ตลอดจนทิศทางวิบัติ เคราะห์ภัย เป็นต้น

จัดอย่างไร? เพื่อบั่นทอนดาวร้าย เสริมส่งดาวดี ประจำปีพ.ศ.2560

ทิศดีร้าย60:3ทิศกลางบ้าน (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหนึ่งขาว 一白(อิ๊กแป๊ะ) ซึ่งเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย ติดต่อ เจรจา ตลอดจนสุขภาพร่างกาย จรมาประจำอยู่กลางบ้าน เพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจที่ริเริ่ม หรือกิจการที่ซบเซาให้กลับพลิกฟื้นคืนชีพให้ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ส่งผลให้เกิดโชคลาภ มีเงินมีทองหลั่งไหล อีกทั้งมีเสน่ห์ในการติดต่อเจรจา ครอบครัวเป็นสุข ที่เจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ที่อ่อนแอก็จะแข็งแรงขึ้น

หากตำแหน่งกลางบ้านจัดเป็นห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ห้องนอน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งวางเจดีย์โลหะ 6 ชั้น เพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลนี้ให้ก่อเกิดผลพวงที่ดียิ่งๆขึ้น ส่งผลให้กิจการงานประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสองดำ 二黑(หยี่เห็ก) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 2 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวป่วยไข้ ดาวแห่งโรคภัย ดาวแห่ง ความเสื่อม ถดถอย จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและความซึมเศร้าเข้าครอบงำ โดยเฉพาะหญิงสูงอายุจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องท้อง แม่ลูกไม่ปรองดองต่อกัน กิจการธุรกิจถดถอย โดยเฉพาะธุรกิจบ้านจัดสรร พัฒนาที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่พัวพันกับคดีความอยู่ก็จะถูกตัดสินให้พ่ายแพ้

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จึงเป็นตำแหน่งทิศที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรจัดห้องอยู่ในตำแหน่งนี้ เพราะจะทำให้เกิดการเจ็บป่วย สูญเสีย หรือแม้แต่การกระทำภารกิจสำคัญต่างๆก็ควรละเว้น ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง อีกทั้งไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่บริเวณนี้

ทิศตะวันตก (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวสามฟ้า 三碧(ซาเผ็ก) ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งการต่อสู้ แย่งชิง ทะเลาะวิวาท จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตก ส่งผลให้เพศชายลุแก่อำนาจไม่มีเหตุและผล จึงเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกหัก ไม่ปรองดอง อีกทั้งยังมีเกณฑ์จะถูกปองร้าย ถูกโจรจี้ ปล้น ขโมยขึ้นบ้าน ทรัพย์สินสูญหาย คดีความวุ่นวาย เกิดเป็นโรคเครียด จนตัดสินใจผิดพลาดเพราะหาทางออกไม่ได้

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรตั้งโคมไฟหรือหลอดไฟสีแดง เพื่อลดกำลังคลายพลังดาวร้าย อีกทั้งจะนำความสงบสุขและความสามัคคีกลับคืนมา ตลอดจนชักนำพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวสี่เขียว 四綠(ซี๊เล็ก) ธาตุไม้ ซึ่งเป็นดาวแห่งวิชาการ ความรู้ ดาวแห่งความสำเร็จโชคดี มีโชคลาภทางความรู้ มีข่าวดี มีชื่อเสียง บุญวาสนาจรมาเยือนประจำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา สร้างเสริมเสน่ห์เมตตาให้คนรอบข้างนิยมชมชอบ หรือที่โสดอยู่ก็จะพบคู่รู้ใจ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางพู่กันจีนเพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้อุปสรรคน้อยใหญ่ปัญหาคลี่คลาย จากร้ายกลายเป็นดี ทุกสิ่งอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ทิศใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวห้าเหลือง 五黃(โหงวอึ๊ง) แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวเลข 5 ธาตุดิน ซึ่งเป็นดาวแห่งวิบาก ความวุ่นวาย สูญเสีย มีภัย เป็นชนวนแห่งความวิบัติ แตกแยก โรคร้ายภัยเวร จรมาประจำอยู่ทางทิศใต้ ทำให้เสียทรัพย์ เกิดอุปสรรคปัญหา หนทางตีบตัน มีแต่ความวุ่นวาย สร้างความกดดันต่อระบบประสาททำให้เกิดความเครียด ป่วยหนัก บางครั้งอาจถึงแก่ชีวิต

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง  ควรแขวนกระดิ่งโลหะไว้เพื่อสลายพลังดาวร้ายให้คลายลง จึงจะรอดปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆก่อนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่บริเวณนี้

ทิศเหนือ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวหกขาว 六白(หลักแป๊ะ) ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งตำแหน่งยศศักดิ์ การเดินทาง จรมาประจำอยู่ทางทิศเหนือ ส่งผลดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศชายที่รับราชการ หรือทำงานองค์กรบริษัทต่างๆ ทำให้มีอำนาจ บารมี มีชื่อเสียง สามารถเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งต่างๆ ผู้ที่มีอาชีพค้าขายวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ ที่เกี่ยวกับธาตุน้ำ เช่น การท่องเที่ยว การเดินทาง การส่งออก งานประมง ฯลฯ จะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดตั้งช้างโลหะเพื่อช่วยเสริมพลังดาวมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี ส่งผลให้มีอำนาจ วาสนา บารมี มีโชคลาภ สามารถปรับเลื่อนขั้นตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน เกิดความมั่งคั่ง ร่ำรวย อีกทั้งได้รับข่าวดี มีผู้มีบุญญาธิการมาเยื่อน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอวมงคล)

ปีนี้มีดาวเจ็ดแสด 七赤(ชิ๊กเฉียะ) ธาตุทอง ซึ่งเป็นดาวแห่งการแตกหัก ขัดแย้ง ต่อสู้ แย่งชิง จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้เกิดการชิงดีชิงเด่น ต่อสู้แย่งชิง ถึงขั้นลงไม้ลงมือต่อกัน ทั้งยังจะมีภัยมืดคุกคาม มีโอกาสจะถูกโจรปล้นขโมย ตลอดจนเสื่อมลาภ เสื่อมอำนาจ และเสื่อมยศ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปลาหลีฮื้อสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ ช่วยบั่นทอนพลังดาวร้าย เพื่อบรรเทาข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง

ทิศตะวันออก (ทิศอวมงคล)

ในปีพ.ศ.2560 นี้ ถึงแม้ว่าจะมีดาวแปดขาว 八白(โป๊ยแป๊ะ) ซึ่งเป็นดาวมงคล ดาวแห่งนักปราชญ์ ผู้รอบรู้ และโชคลาภ จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกก็ตาม แต่ในทิศนี้กลับเป็นทิศวิบาก三煞(ซาสั่วะ) ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนว่าจะดีกลับพลิกผันตรงกันข้าม ส่งอิทธิพลกระทบต่อหลายหลากอาชีพโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับไม้ ปลูกต้นไม้ ขายไม้ พืชผัก ผลไม้ จัดสวน จัดดอกไม้ ขายดอกไม้ ชาวสวน งานสื่อสาร ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ งานโฆษณา งานออกแบบ งานจัดแสดงดนตรี นักร้อง ขายเครื่องดนตรี โอเปอเรเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า กีฬา ครูฝึก งานแปลเอกสาร ขายยา เสื้อผ้าสำเร็จรูป ขายของขำร่วย ฯลฯ

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางปี่เซี๊ยะสีแดง ช่วยบั่นทอนพลังร้ายของทิศวิบาก 三煞(ซาสั่วะ) ให้บรรเทาเบาบางลง ลดทอนข้อพิพาทขัดแย้งที่ไม่ลงตัว ขจัดสิ่งเลวร้ายให้คลายลง และที่สำคัญคือ ไม่ควรกระทบขุดเจาะพื้นดินที่ตำแหน่งทิศทางทิศเดี่ยวๆนี้ทิศเดียวเป็นอันขาด

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศมงคล)

ปีนี้มีดาวเก้าม่วง 九紫(เก๋าจี้) ซึ่งเป็นดาวแห่งชื่อเสียง ความยินดี ยศฐาบรรดาศักดิ์ จรมาประจำอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินดี ธุรกิจจะพลิกฟื้นก่อเกิดอาชีพ ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆจะเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะเพศหญิงจะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งจะได้รับข่าวดี มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว

หากตำแหน่งทิศนี้เป็นประตู ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูห้องทำงาน ประตูห้องนอน หน้าต่าง โต๊ะทำงาน หรือหัวเตียง ควรจัดวางมังกรสีเขียวเพื่อช่วยเสริมพลังทิศทางมงคลให้ก่อเกิดผลพวงที่ดี เสมือนเป็นการต้อนรับดาวมงคลดวงนี้ จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่จะมาเยี่ยมเยือน

การจัดวางอุปกรณ์ประจำทิศทางต่างๆในปีพ.ศ.2560 นี้ ย่อมสามารถบั่นทอนกระแสวิบาก หลบหลีกพลังอัปมงคลที่จรมาประจำในแต่ละทิศให้บรรเทาเบาบางลง อีกทั้งยังช่วยเสริมส่งกระตุ้นกระแสพลังมงคลเพื่อลดทอนพลังดาวร้าย โดยเป็นไปตามหลัก 4 คำอักษรจีนที่ว่า 趨吉避凶 (ชูเกียกปี่เฮียง)

โพสท์ใน เสริมมงคลชะตาคน 2560 | 32 ความเห็น